zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

DO POBRANIA

 

 druk1.pdf      wniosek o wydanie opinii

 druk2.pdf      wzór zaświadczenia lekarskiego-indywidualne nauczanie

 druk3.pdf      wniosek o wydanie orzeczenia/opinii wwrd

 druk4.pdf      załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia/opinii wwrd

 druk5.pdf      konsultacja okulistyczna do celów oświatowych

 druk6.pdf      informacja wychowawcy o uczniu

 druk7.pdf      zgoda na badania

 druk8.doc      karta zgłoszenia dla szkół i placówek