zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Dokumenty dla uczestników Programu Za Życiem 2022-2026

Formularze zgłoszeń, wniosków, zaświadczeń itp.

 

 druk1.pdf      wniosek o wydanie opinii

 druk10.pdf      ankietaMRR2

 druk2.pdf      wzór zaświadczenia lekarskiego-indywidualne nauczanie

 druk3.pdf      wniosek o wydanie orzeczenia/opinii wwrd

 druk4.pdf      załącznik do wniosku o wydanie orzeczeniaopinii wwrd

 druk5pdf.pdf      konsultacja okulistyczna do celów oświatowych

 druk6.pdf      informacja wychowawcy o uczniu

 druk8.doc      karta zgłoszenia dla szkół i placówek

 druk9.pdf      ankietaMRR1

 zacznik.pdf      zgoda na badania