zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

KONTAKT

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Czereśniowa 4i

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95-7320-736

fax. 95-7226-224

e-mail:  zpppgorzow@wp.pl

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA BADANIA,
WNIOSKÓW O WYDANIE OPINII, WYDAWANIE OPINII

- gabinet nr 9 (parter)

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA,
WYDAWANIE ORZECZEŃ

- gabinet nr 31 ( II piętro)

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ CODZIENNIE W GODZINACH

poniedziałek - środa -730-1530

czwartek - piątek -730-1700

Zgłoszenia są przyjmowane także telefonicznie  oraz listownie.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORÓW

Dyrektor mgr Anna Mikołajczak – piątek, godz. 1000 – 1100 gab.24  Ip.

z-ca dyrektora mgr Ewa Pahl –  poniedziałek, godz. 1300 – 1400  gab.18 Ip. 

z-ca dyrektora mgr Iwona Szpakowska –  środa, godz.  1430 - 1530 gab. 18  Ip.

MAPA DOJAZDU

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW

 
 
 
 patrz - zakładka OFERTA