zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

harmonogram godzin konsultacyjnych

Ta forma wsparcia adresowana jest do rodziców, opiekunów, ale także nauczycieli i wychowawców

 

Godziny konsultacyjne to możliwość rozmowy ze specjalistą  bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Z uwagi na sytuację pandemii Covid-19 realizowane są one obecnie w formie telefonicznej. Numer telefonu konsultacyjnego: 502577671. W wyznaczonym terminie dyżurują specjaliści, zgodnie z załączonym harmonogramem. Potrzebny jest jedynie pesel dziecka.
Z uwagi na to, że trudno jest w obecnej sytuacji przewidzieć nieobecność w pracy pracowników prowadzących konsultacje, wskazane jest by w dniu konsultacji sprawdzić dostępność specjalistów poprzez kontakt
z Sekretariatem Poradni tel. 957320-736.

Konsultacje dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWRD) ustalane są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze wskazanymi w załączniku specjalistami (nr telefonu: 95 7320 736).

Godzina konsultacyjna z  zakresu poradnictwa zawodowego  – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z doradcą zawodowym (nr telefonu 95 7320 736). harmonogram.pdf

KONTAKT

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Czereśniowa 4i

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95-7320-736

fax. 95-7226-224

e-mail:  zpppgorzow@wp.pl


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA BADANIA,
WNIOSKÓW O WYDANIE OPINII, WYDAWANIE OPINII

- gabinet nr 9 (parter)

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA,
WYDAWANIE ORZECZEŃ

- gabinet nr 31 ( II piętro)

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ

codziennnie  - 7:30 - 15: 30

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie  oraz listownie.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORÓW
W związku z sytuacją pandemii Covid-19 konsultacje odbywają się wyłącznie telefonicznie, w wyznaczonych poniżej terminach.
Numer telefonu:
502577671

Dyrektor mgr Anna Mikołajczak – piątek, godz. 10:00 – 11:00

z-ca dyrektora mgr Ewa Pahl –  poniedziałek, godz. 14:00 – 15:00

z-ca dyrektora mgr Iwona Szpakowska –  środa, godz.  14:00 - 15:00MAPA DOJAZDU

 
 
 
 patrz - zakładka OFERTA