zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

KONTAKT

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Czereśniowa 4i

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95-7320-736

fax. 95-7226-224

e-mail:  zpppgorzow@wp.pl


PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA BADANIA,
WNIOSKÓW O WYDANIE OPINII, WYDAWANIE OPINII

- gabinet nr 9 (parter)

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA,
WYDAWANIE ORZECZEŃ

- gabinet nr 31 ( II piętro)

WYDAWANIE OPINII I ORZECZEŃ

codziennnie  - 7:30 - 15: 30

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie  oraz listownie.

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW PRZEZ DYREKTORÓW
W związku z sytuacją pandemii Covid-19 konsultacje odbywają się wyłącznie telefonicznie, w wyznaczonych poniżej terminach.
Numer telefonu:
502577671

Dyrektor mgr Anna Mikołajczak – piątek, godz. 10:00 – 11:00

z-ca dyrektora mgr Ewa Pahl –  poniedziałek, godz. 14:00 – 15:00

z-ca dyrektora mgr Iwona Szpakowska –  środa, godz.  14:00 - 15:00MAPA DOJAZDU

 
 
 
 patrz - zakładka OFERTA