zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

godziny konsultacyjne 2019-20

konsultacje pracowników pedagogicznych

 konsultacje1920.pdf      Godziny konsultacyjne 2019-20