zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

harmonogram godzin konsultacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Ta forma wsparcia adresowana jest do rodziców, opiekunów, ale także nauczycieli i wychowawców

Godziny konsultacyjne to możliwość spotkania ze specjalistą (psychologiem, logopedą) bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Konsultacje w sprawie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju odbywają się po wcześniejszym telefonicznym  umówieniu terminu.

Rodziców/opiekunów prosimy o zabranie ze sobą jedynie numeru PESEL dziecka.
 zacznik.pdf      godziny konsultacyjne 2018-19