zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Sieć Współpracy i Samokształcenia

ZPP-P zaprasza pedagogów i psycholologów szkół podstawowych udziału w Sieci Współpracy i Samokształcenia. pierwsze spotkanie odbedzie sie 20.11.2018 w zali 12 na terenie poradni.
Temat spotkania: Metoda wspólnego reagowania nauczycieli na niewłasciwe zachowania uczniów.

 

Konferencja "W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i komunikacji"

SOSW dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie zaprasza 28 kwietnia 2018 r. na konferencję  "W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i komunikacji. Szczegóły w załączniku.img/zaproszenie na konferencję SOSW Szczecin.pdf

14 kwietnia - DZIEŃ OTWARTY

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. informuje, że dnia 14 kwietnia 2018 r.,
w godzinach 9:00-13:00, organizuje „DZIEŃ OTWARTY”.

Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież z Gorzowa, a także uczęszczające do gorzowskich szkół i placówek oświatowych.

Będziemy wykonywać:

Przesiewowe badania

Mowy

Słuchu

Wzroku

Będzie można zasięgnąć porady:

Psychologa

Pedagoga

Logopedy

Fizjoterapeuty

w zakresie problematyki rozwojowej, edukacyjnej i wychowawczej oraz poradnictwa zawodowego.

Pomoc świadczona przez Poradnię jest bezpłatna.

Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież z Gorzowa, a także uczęszczające do gorzowskich placówek oświatowych.

Do rejestracji potrzebny jest nr PESEL dziecka.

Bliższych informacji udziela sekretariat Poradni

Tel. 95 7320-736

Adres: ul. Czereśniowa 4i(budynek Internatu ZSTiO)