zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Neuroflow

RODZICE! TERAPIA NEUROFLOW! 

Dnia 16 kwietnia 2021 roku rozpoczynamy zapisy na terapię zaburzeń
przetwarzania słuchowego, prowadzone na terenie naszej Poradni.

Na terapię można zapisywać dzieci posiadające
RAPORT Z BADANIA WYŻSZYCH FUNKCJI SŁUCHOWYCH
baterią testów Neuroflow ATS®.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie zgłaszania dziecka należy podać jego
imię i nazwisko,PESEL oraz telefon kontaktowy do rodzica
bądź opiekuna prawnego.

Osoby prowadzące będą kontaktować się z Państwem
w sprawie szczegołów treningu telefonicznie.

Zapisy: pani Malwina Bojba, nr telefonu 95 732 07 36 wew.18
codziennie (pon. - pt.) w godzinach 800 – 1200.

Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży na diagnozę i terapię w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w czasie zagrożenia epidemicznego Covid-19

1.       W Poradni na badania i terapię przyjmowane są wyłącznie dzieci/uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka).

2.       Wywiady oraz porady po badaniach z rodzicami/opiekunami prawnymi są  przeprowadzane telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych.

3.       W trakcie pierwszej rozmowy zbierany jest wywiad epidemiologiczny. Informacja jest aktualizowana podczas każdej wizyty dziecka/ucznia w Poradni.

4.       Dzieci/uczniowie przychodzące na badania lub terapię są odbierane przez specjalistę przy wejściu do Poradni (wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami).

5.       Dziecko/uczeń oraz rodzic/prawny opiekun może wejść do  budynku Poradni wyłącznie w maseczce/przyłbicy ochronnej, zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi GIS.

6.       W śluzie przy wejściu rodzic/prawny opiekun podpisuje niezbędne do rozpoczęcia diagnozy dokumenty oraz potwierdza aktualizację wywiadu epidemiologicznego.

7.       W celu zapobieżeniu gromadzenia się w jednym miejscu zbyt wielu osób dzieci/uczniowie wyprowadzane są z Poradni  głównym wejściem.

8.       Rodzice w trakcie trwania diagnozy/terapii przebywają poza terenem Poradni. Specjalista pracujący danego dnia z dzieckiem/uczniem jest zobowiązany podać czas zakończenia zajęć.

9.       Na badania lub terapię dzieci/uczniowie przynoszą osobiste przybory szkolne, w zależności od rodzaju zajęć (pracownik Poradni informuje w rozmowie telefonicznej jakie przybory będą niezbędne w trakcie spotkania).

 

Składanie wniosków o wydanie opinii , orzeczenia, zgody na badanie

Rekomenduje się pobieranie druków wniosków ze strony Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: www.zppp-gorzow.pl (zakładka do pobrania) . Pomocy w ich wypełnieniu, w formie zdalnej, są zobowiązani udzielić rodzicom/prawnym opiekunom pracownicy Poradni. Wypełnione wnioski  są odbierane przy wejściu do Poradni (wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami).

Odbiór dokumentów

Osobisty odbiór dokumentów (opinii i orzeczeń) jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu, pod numerem telefonu 95 7320 736.

Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyżej wymienionych zasad,  biorąc pod uwagę indywidualną sytuację dziecka/ucznia i jego opiekunów.