zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Godziny pracy pracowników pedagogicznych

Szanowni Państwo

Przekazujemy informację o czasie pracy pracowników pedagogicznych Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedaogicznych od 1 lutego 2022 roku


 Rozkadzajdydaktycznychnauczycieliod1lutego2022r.pdf

Harmonogram godzin konsultacyjnych od 1 lutego 2022 roku

Zapraszamy Państwa, rodziców, opiekunów  oraz nauczycieli, do korzystania z godzin konsultacyjnych w sprawach dotyczących  dzieci i młodzieży. Z uwagi na obostrzenia sanitarne nadal będą miały one formę konsultacji telefonicznych. Więcej informacji w załączonym materiale godzinykonsultacyjneod1lutego2022roku.pdf

Przestrzegajmy zasad

Bezpłatna infolinia

Terapia Neuroflow

RODZICE! TERAPIA NEUROFLOW!

Dnia 16 kwietnia 2021 roku rozpoczynamy zapisy na terapię zaburzeń
przetwarzania słuchowego, prowadzone na terenie naszej Poradni.

Na terapię można zapisywać dzieci posiadające
RAPORT Z BADANIA WYŻSZYCH FUNKCJI SŁUCHOWYCH

baterią testów Neuroflow ATS®.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie zgłaszania dziecka należy podać jego imię i nazwisko,PESEL oraz telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna prawnego.

Osoby prowadzące będą kontaktować się z Państwem w sprawie szczegołów treningu telefonicznie.

Zapisy: pani Malwina Bojba, nr telefonu 95 732 07 36 wew.18,

codziennie od poniedziałku do piatku, w godzinach 800 – 1200.

Zasady przyjmowania dzieci i młodzieży na diagnozę i terapię w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w czasie zagrożenia epidemicznego Covid-19

1.       W Poradni na badania i terapię przyjmowane są wyłącznie dzieci/uczniowie zdrowi, bez objawów infekcji (katar, kaszel, gorączka).

2.       Wywiady oraz porady po badaniach z rodzicami/opiekunami prawnymi są  przeprowadzane telefonicznie lub za pomocą komunikatorów internetowych.

3.       W trakcie pierwszej rozmowy zbierany jest wywiad epidemiologiczny. Informacja jest aktualizowana podczas każdej wizyty dziecka/ucznia w Poradni.

4.       Dzieci/uczniowie przychodzące na badania lub terapię są odbierane przez specjalistę przy wejściu do Poradni (wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami).

5.       Dziecko/uczeń oraz rodzic/prawny opiekun może wejść do  budynku Poradni wyłącznie w maseczce/przyłbicy ochronnej, zgodnie z aktualnymi wytycznymi sanitarnymi GIS.

6.       W śluzie przy wejściu rodzic/prawny opiekun podpisuje niezbędne do rozpoczęcia diagnozy dokumenty oraz potwierdza aktualizację wywiadu epidemiologicznego.

7.       W celu zapobieżeniu gromadzenia się w jednym miejscu zbyt wielu osób dzieci/uczniowie wyprowadzane są z Poradni  głównym wejściem.

8.       Rodzice w trakcie trwania diagnozy/terapii przebywają poza terenem Poradni. Specjalista pracujący danego dnia z dzieckiem/uczniem jest zobowiązany podać czas zakończenia zajęć.

9.       Na badania lub terapię dzieci/uczniowie przynoszą osobiste przybory szkolne, w zależności od rodzaju zajęć (pracownik Poradni informuje w rozmowie telefonicznej jakie przybory będą niezbędne w trakcie spotkania).

 

Składanie wniosków o wydanie opinii , orzeczenia, zgody na badanie

Rekomenduje się pobieranie druków wniosków ze strony Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: www.zppp-gorzow.pl (zakładka do pobrania) . Pomocy w ich wypełnieniu, w formie zdalnej, są zobowiązani udzielić rodzicom/prawnym opiekunom pracownicy Poradni. Wypełnione wnioski  są odbierane przy wejściu do Poradni (wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami).

Odbiór dokumentów

Osobisty odbiór dokumentów (opinii i orzeczeń) jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu, pod numerem telefonu 95 7320 736.

Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyżej wymienionych zasad,  biorąc pod uwagę indywidualną sytuację dziecka/ucznia i jego opiekunów.