zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Szkoła dla rodziców - nabór

Część I - Podstawowa
Część II - Rodzeństwo bez rywaliacji"
Część III- Nastolatki
nabór trwa do 31 stycznia 2018 roku lub do czasu wyczerpania limitu miejsc.
Kolejny nabór zainteresownaych i  zapisy na zajęcia  już w siepniu 2018 roku .
Serdecznie zapraszamy