zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Godziny konsultacyjne od 1 stycznia 2022roku

img/Godziny konsultacyjne(2).pdf

 zal1.pdf      Godz. konsuktacyjne IIsem 21-22