zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Zawodowcy w Gorzowie
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych informuje, że bierze udział w Projekcie "Zawodowcy w Gorzowie2.0"

Rządowy Program "Za życiem"

https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/GRAFIKI/za%20zyciem-09.jpg

Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych uprzejmie informuje, że nasza Placówka została   wiodącym ośrodkiem koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym w Mieście Gorzowie Wielkopolskim, w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).