zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

Zawodowcy w Gorzowie

Miasto Gorzów Wielkopolski 30 września 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie PROJEKTU „ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 4440 uczniów i 60 nauczycieli, 12 szkół zawodowych i 1 placówki oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.
Więcej informacji o projekcie: www.zawodowcy.gorzow.pl/article/141/Zawodowcy-w-Gorzowie-2.0