Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_cfc1fb525b70d8755fc1906e238ce8c6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /index.php on line 17
Oferta poradni
zppp-gorzow.pl
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.

PROCEDURY ZAPISYWANIA NA ZAJĘCIA

 

 proc2020.pdf      procedura przyjmowania dzieci na terapię indywidualną

 proc62.doc      Procedura przyjmowania dzieci na grupową terapię

OFERTA PORADNI

Propozycje dla dzieci i młodzieży


Dzieci do 6-go roku życia
1.   Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2.    Diagnoza
 •  psychologiczna,
 • pedagogiczna, 
 •  logopedyczna
 •  funkcjonalna ocena motorycznad
 • diagnoza SI

3.    Terapia indywidualna:

 •  psychologiczna,
 •  pedagogiczna,
 • nauka jezyka migowego
 •  rehabilitacja ruchowa,
 •  logopedyczna
 • trening EEG - Biofeedback

4.    Terapia grupowa:

 •  logopedyczna,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 •  Metoda Dobrego Startu,
 • Terapia Ręki

5.    Badania przesiewowe wzroku, słuchu, mowy-”Platformą do badań zmysłów”

Dzieci z klas I- III

1.    Diagnoza

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • funkcjonalna ocena motoryczna
 • diagnoza SI

2.    Terapia indywidualna

 •   pedagogiczna,
 • nauka języka migowego
 • psychologiczna
 • neurostrymulacja
 • logopedyczna
 • trening EEG - Biofeedbeck

3.    Terapia grupowa

 • neurostymulacja
 • Metoda Montessori
 • Metoda Dobrego Startu
 • rozwijanie umiejętności emocjonalno- społecznych - Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
 • Terapia Ręki

4.    Badania przesiewowe wzroki i słuchu „Platformą do badań zmysłów”

Dzieci z klas IV-VIII

1.    Diagnoza:

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • funkcjonalna ocena motoryczna

2.    Terapia indywidualna:

 • pedagogiczna
 • psychologiczna
 • logopedyczna
 • terapia EEG- Biofeedbeck

3.    Terapia grupowa:

 • trening twórczego myślenia
 • trening ortograficzny
 • rozwijanie umiejetności emocjonalno - społecznych- Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej
4.    Warsztaty szkolne:
 • "Poznajemy zawody i drogi kształcenia"
 • "Świat bez przemocy"

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

1.    Diagnoza

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • funkcjonalna ocena motoryczna

2.    Warsztaty szkolne:

 • „Świat bez przemocy"
 • „Jak radzić sobie ze złością”
 • „Tolerancja”
 • "Planowanie kariery zawodowej"
 • "Będe absolwentem technikum ... i co dalej?"

3.    Treningi integracyjne:

 •  rozwiązywania konfliktów w klasie
 • antystresowy

4.    Zajęcia integracyjne

 • poprawa komunikacji w klasie
 • rozwiązywanie konfliktów

5.    Zajęcia psychoedukacyjne

 • „Mediacje i negocjacje drogą do rozwiązywania konfliktów.”

6.    Lekcje wychowawcze z aktywnymi formami pracy:

 • prawidłowości i problemy okresu dojrzewania
 • realizacja nowych zadań rozwojowych (między innymi relacje pomiędzy dziewczętami i chłopcami, odpowiedzialność za rozwój sfery psychoseksualnej)
 • profilaktyka AIDS, narkotyki, papierosy, alkohol
 • zapobieganie handlowi kobietami „La Strada”

7.    Terapia indywidualna:

 • psychologiczna
 • pedagogiczna
 • logopedyczna
 • terapia EEG BIOFEEDBACK
8.    Badania pod katem wyboru kierunku kształcenia
Propozycje dla rodziców

Formy pomocy dla rodziców

 • porady indywidualne dla rodziców w ramach godzin konsultacyjnych  (w zakresie trudności dydaktycznych, wychowawczych, rozwojowych i emocjonalnych)
 • opieka postdiagnostyczna (porady, konsultacje, prezentacja metod terapeutycznych – instruktaż dla rodziców)
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Szkoła dla rodziców ”:      
  • - część I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas     mówiły”
  • - część II„Rodzeństwo bez rywalizacji”
  • - część III „ Jak rozmawiać z nastolatkami?”
 • grupy wsparcia dla rodziców
 • poradnictwo rodzinne - psychoedukacja z zakresu problematyki rodzinnej
 • terapia rodzin
 • pogadanki dla rodziców prowadzone na terenie placówek oświatowych według zapotrzebowania
 • konsultacje specjalistyczne w ramach „Dni Otwartych”
Propozycje dla nauczycieli
 •  Lekcje wychowawcze
 • Punkty konsultacyjne
 • Konsultacje dla pedagogów szkolnych i nauczycieli w sprawie orientacji i poradnictwa zawodowego
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych
 • Trening umiejętności wychowawczych ”Szkoła dla nauczycieli”.
 • Grupa wsparcia do nauczycieli.
 • grupa wsparcia dla logopedów
 • Udział w Radach Pedagogicznych.
 • Indywidualne konsultacje z nauczycielami na terenie Poradni lub w szkołach w sprawach wychowawczych.
 • Prowadzenie sieci  współpracy i samokształcenia.